gallery/namnlös design (2)
gallery/img_6021
gallery/namnlös design2
pERSONLIG  COACHNING
FÖR FÖRETAG &
PRIVATPERSONER 
gallery/skärmavbild 2018-10-09 kl. 15.56.28

Privatpersoner

 

Oavsett om du vet exakt vad det är du vill och behöver, eller om du bara har en känsla av att något behöver förändras, så är coachning något som skulle kunna hjälpa dig vidare. Genom coachning får du både möjligheten att nå dina mål och växa som person.

 

Jag erbjuder livscoachning, karriärcoachning, mental coachning, chefs- och ledarskapscoachning i Göteborg med omnejd, på plats eller onlinecoaching via telefon. Våga tänka nytt och ge dig själv chansen att utvecklas och leva ditt liv i balans!

 

Ett coachsamtal går ut på att coachen och klienten samtalar, via telefon, videosamtal eller som en fysisk träff i min lokal eller på er arbetsplats, med fokus på att hjälpa klienten hitta sina egna svar. Människor är mycket mer benägna att fullfölja lösningar som de själva kommit fram till, än sådant som lagts på dem utifrån. Coachning kan användas när man vill förändra något som inte känns bra men också för personlig utveckling och att få hjälp att utforska och uppnå nya mål samt för att reducera stress och oro och hitta en väg till ett liv i balans.

Coachning är ett väldigt kraftfullt sätt att utveckla människors välmående, färdigheter, förmågor och att öka deras prestation. 

 

Coachens uppgift:

 

 • att ta reda på vem du som klient är, vad du vill och vilka mål du vill uppnå.
 •  att vara närvarande, lyssna aktivt, vara en impulsgivare och att hålla fokus.
 •  att tillhandahålla frågeställningar som öppnar nya möjligheter, vidgar vyer och skapar förutsättningar för utveckling.
 • att ställa frågor som får dig att komma till nya insikter.

 • att stötta, inspirera, vägleda och utmana dig att nå dina mål.

Coachning skiljer sig från exempelvis rådgivning. När du blir coachad är DU den som hittar lösningar och kommer fram till vad som är bäst för dig. Coachens roll är att ställa frågor som för processen framåt och hjälper dig att gå i rätt riktning och göra det lättare för dig att upptäcka vilka

möjligheter du har samt hur du ska komma vidare.

 

För mig är det viktigt att det uppstår förtroende mellan coach och klient och därför erbjuder jag ett första kostnadsfritt möte på ca 30 min. Känns allt  bra efter det så lägger vi upp en individuell plan för fortsatta samtal. Jag rekomenderar mina klienter att boka in 6-8 samtal men jag coachar också gärna engångssituationer.

Kontakta mig så tar vi ett samtal!

 

 

Företag

 

Idag inser alla att det är lika viktigt för medarbetare och chefer att hålla sig starka mentalt som att hålla kroppen i trim. Coachning passar både för personlig utveckling och som friskvård för att främja mentalt välmående.

 

I see U erbjuder coachning som friskvård/personlig utveckling där medarbetare och ledare får tillfälle att utvecklas i sin yrkesroll. Att hitta och lära känna sina gränser och medvetandegöra och förtydliga sina mål och vägen till dem samt reducerar stress och oro och bidrar till ett liv i balans.

 

Coachning är en metod som anses ge långsiktiga och positiva effekter och som dessutom är lätt att implementera i olika verksamheter. Det är ett kraftfullt sätt att utveckla människors välmående, färdigheter, förmågor och öka deras prestation. Men det kan också hjälpa till att hantera problem och utmaningar innan de blir alltför stora.

Många företag erbjuder därför idag sina medarbetare personlig coachning istället för kurser och utbildningar.

 

Coachning hjälper individer att öka sitt självförtroende, sin arbetsprestation och förbättra sin kommunikation. 

Nedan följer några exempel på hur coachning kan hjälpa just er.

 

 • Ökad självständighet
 • Sätta upp tydliga mål och agera för att uppnå dem
 • Större självinsikt
 • Ökad arbetsglädjeglädje
 • Ökat engagemang och bidrag till team eller organisation
 • Lärande och utveckling på en djupare nivå
 • Mer effektiv kommunikation
 • Lättare och mer effektivt samarbete


I see U erbjuder ett kostnadsfritt första möte då vi kan skräddarsy ett koncept som passar just ert företag. Mina tjänster går under friskvårdskriteriet ”Mental träning som stresshantering” och är därför avdragsgillt enligt Friskvårdsreglerna. 

 

Hur många samtal som behövs är naturligtvis väldigt individuellt och beroende på vilka mål man vill uppnå. Jag rekommenderar mina klienter att boka in 6-8 samtal. Men jag coachar också gärna engångssituationer när det behövs.

 

Kontakta mig så tar vi ett samtal om hur jag kan hjälpa just ditt företag!

 

 

 

 

Tjänster