gallery/namnlös design (2)
gallery/img_6021
gallery/namnlös design2
pERSONLIG  COACHNING
FÖR FÖRETAG &
PRIVATPERSONER 

Välkommen

­

Att anlita mig som coach är ett sätt för dig att förflytta dig framåt i livet. Det ger dig möjlighet att bli mer medveten om hur du lever ditt liv idag och hur du vill leva ditt liv i framtiden.

 

Du får en chans att utveckas och att börja använda din fulla potential. Det är också ett sätt att förflytta sig inåt, lära känna sig själv och få en bättre kontakt med sig själv. Något som gör att du kan stå mer stabilt och våga leva ditt liv fullt ut.

Om I see U

­

Min styrka är min förmåga att skapa trygga och tillitsfulla relationer till mina klienter. När människor känner sig sedda och trygga vågar de öppna upp och utvecklas, vilket är syftet med min verksamhet.

 

Jag vänder mig till privatpersoner som önskar personlig coachning och till företag som önskar coachning för sina medarbetare och chefer. Se mer information under Våra Tjänster.

 

Filosofi

­

Jag arbetar efter filosofin att du själv har de bästa lösningarna för att nå dit du vill. Coachning handlar därför inte om att instruera eller att ge goda råd utan om att sätta igång en process hos den som coachas. 

 

Mitt uppdrag är att stötta dig från punkt A till punkt B, att ge hjälp till självhjälp. Därför kräver coachning att det finns en vilja hos dig att utvecklas.

 

Mitt främsta redskap är att ställa frågor, lyssna och att observera. Det centrala är att att du lär dig finna och förstå outforskade sidor hos dig själv, bli medveten om ditt samspel med andra och se din situation i ett nytt perspektiv.

 

Coachning skiljer sig från exempelvis rådgivning. När du blir coachad är Du den som hittar lösningar och kommer fram till vad som är bäst för dig.

 

gallery/img_6021
gallery/namnlös design-3

FÖR FÖRETAG & PRIVATPERSONER